Integritetspolicy

Registerreferat

 

Personuppgiftslag (523/99) 10 §

 Upprättat datum 17.12.2012

 

 1.  Registerinnehavaren

Lappajärven Värjäämö Oy, Kankaantie 6, 62600 Lappajärvi

info@filona.fi  tlf. 040-838 5449

2.  Personen ansvarig för registern och/eller kontaktpersonen

Seija Jokiniva tlf. 040-5690 611

3.  Namnet på registern

Användarregistern till Lappajärven Värjäämö Oys webbutik

4.  Syftet med hantering av personuppgifter (syftet med registern)

Lappajärven Värjäämö Oy använder de sparade personuppgifterna till sin webbutiks användarregister för att sköta kundförhållanden och kontakter, för marknadssyften och för andra syften som har att göra med webbutikstjänster.

5.  Registerns datainnehåll

I registern  samlas viss basinformation om den registerade, t.ex.:

-namn

-adress

-telefon

-e-post

6.  Regelmässiga informationskällor

Registerinnehavaren registrerar de uppgifter som användaren av webbutiken själv anger när han/hon använder Lappajärven Värjäämö Oys nätsida.

7.  Regelmässiga informationsöverlämningar samt informationstransfer utanför EU eller EES området

Inga regelmässiga informationsöverlämningar till tredje part. Inga informationsöverlämningar utanför EU eller EES området.

8.  Hur vi skyddar registern

Informationen i användarregistern till Lappajärven Värjäämö Oys webbutik har sparats till registerinnehavarens system som är skyddat med hjälp av operativsystemets skyddprogram. Ingång till systemet kräver ett användarnamn och lösenord. Systemet är även skyddat med hjälp av brandvägg och andra tekniska lösningar. Endast vissa förbestämda personer har ingång till registerns innehåll och är berättigade att använda det. Informationen i registern behålls i låsta och bevakade lokaler.

9.  Den registrerades rätt att förbjuda förmedling av uppgifter

Den registrerade har rätt att förbjuda registerinnehavaren att behandla sina uppgifter för direktmarknadsföring, distansförsäljning eller annan direktmarknadsföring samt marknads- och åsiktsundersökningar och personmatrikel och släktforskning. Förbjudet måste göras skriftligt till personen som ansvarar för registern.

10.  Den registrerades rätt att kontrollera uppgifter

Den registrerade har rätt att kontrollera de uppgifter som finns lagrade om honom/henne och få en kopia på registerutdraget. Begäran måste göras skriftligt till personen som ansvarar för registern.

11.  Rättandet av uppgifter

Registerinnehavaren rättar, tar bort eller kompletterar självständigt eller på den registerades begäran uppgifter i registern som är felaktiga, onödiga, ofullständiga eller föråldrade. Den registrerade måste ta kontakt med personen som ansvarar för registern för att korrigera uppgifterna.